Free And Easy Wanderer Teapills (Plum Flower brand) 200ct
Plum Flower

Free And Easy Wanderer Teapills (Plum Flower brand) 200ct

Regular price $ 14.00 $ 0.00 Unit price per

Free & Easy Wanderer = Xiao Yao Wan 

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Bupleurum chinense root, Paeonia lactiflora root, Angelica sinensis root, Atractylodes macrocephala rhizom (bran-fried), Poria cocos sclerotium, Zingiber officinale rhizome (fresh), Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb

Ingredients (Pin Yin): Chai hu, Bai shao, Dang gui, Bai zhu (chao), Fu ling, Sheng jiang, Gan cao, Bo he

200ct Teapills