Free And Easy Wanderer Plus Teapills (Plum Flower brand)
Plum Flower

Free And Easy Wanderer Plus Teapills (Plum Flower brand)

Regular price $ 14.00 $ 0.00 Unit price per

Free & Easy Wanderer Plus = Jia Wei Xiao Yao Wan 

Standard Dosage: 8 pills, 3 x per day

Ingredients: Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos sclerotium, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb

Ingredients (Pin Yin): Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he